BİRLİKTE

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRELİM

BİRLİKTE

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRELİM

BİRLİKTE

GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRELİM

Cenaze konularında dernek yöneticilerimize başvurmanız rica olunur. Sizlere gereken bilgi ve yardım verilecektir.

Vefat halinde, cenaze yakınlarının yapacağı işler:

 1. a)

Vefat edenin pasaportu hazirlanmasi

 1. b)

Vefat edenin nüfus-hüviyet cüzdanı,

 1. c)

Vefat eden evli ise, uluslararası evlenme cüzdanı, evlilik cüzdanı uluslararası değil ise, Almanca tercümesi,

 1. d)

Vefat evde vuku buldu ise nöbetçi doktora haber verilip ölüm raporunun alınması. Vefat halinde derneğin yapacağı iş ve işlemler, hizmetlerden yararlanma hakkına sahip bir vefatın bildirilmesi.

 

Cenaze Yardımlaşma Fonu

Ömrünü gurbette geçiren insanlarımızın vatan özlemi ile cenazelerinin ülkemize nakledilmesini arzu ve vasiyet etmeleri sebebiyle, onların bu önemli sorununa kalıcı, pratik ve güvenli bir çözüm getirmek amacıyle 1992 yılında Diyanet İşleri Türk İslam Birliği tarafından „DİTİB Cenaze Nakli Yardımlaşma Fonu“ kurulmuştur.

Almanya ve Türkiye’deki mevzuata göre yapılan gerekli düzenlemelerle bu Fonun hizmet alanı ve ağı genişletilmiş, sistem düzenli bir şekilde işler hale getirilmiştir. Bu Fon, çok kısa bir zamanda vatandaşlarımız arasında arzu edilen dayanışmayı sağlamış ve onların büyük ilgi ve desteğine mazhar olmuştur.

 

DİTİB Cenaze Fonu niçin kuruldu?

DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi Cenaze Fonu; Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları ve Türk kökenli Alman vatandaşı müslümanların gecinden olmasını temenni etmekle birlikte, kendilerinin veya hizmetlerden yararlanma hakkı olan aile fertlerinin vefatı halinde onların acılarını paylaşmak, cenazelerini vefat mahallinden alıp, İslami usül ve kaidelere göre techiz ve tekfinine yardımcı olmak, gerekli resmi işlemleri hallettikten sonra Almanya veya Türkiye’deki arzu edilen defin yerine kadar naklini sağlamak, imkanlar dahilinde bununla ilgili masrafların karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Kimler Üye Olabilir?

DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği Cenaze Fonu’na, Almanya’da daimi ikametgahı olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları veya Türkiye

Cumhuriyeti kökenli Alman vatandaşları üye olabilirler. Turist ve ilticacı statüsünde olanlar üye olamazlar.

Üyelik Ne Zaman Başlar?

DİTİB-Sosyal Dayanışma Merkezi Cenaze Fonu hizmetlerinden yararlanma hakkı, üyelik şartlarının eksiksiz yerine getirilmesinden ve yapılması gereken şartlı bağışın DİTİB’in 121 121 800 numaralı Commerzbank hesabına girdiği tarihten itibaren 90 günlük bekleme süresi dolunca başlar.

Üyelik Kartı

Müracaat formunun Köln ́deki Dernek merkezine ulaştığı tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde üyelikleri kabul edilenlere bir üyelik kartı gönderilir.(Eşlere ve çocuklara ayrıca bir üye kartı gönderilmez.)

 

Hizmetlerden Yararlanacak Aile Fertleri:

Hizmetlerden, üyenin kendisinden başka Almanya’da ikamet eden resmi nikahlı eşi ve 18 yaşından küçük bekâr çocukları yararlanır. Vefat Halinde Derneğin Yapacağı İş ve İşlemler Hizmetlerden yararlanma hakkına sahip bir vefatın bildirilmesi halinde Dernek, cenazenin iş ve işlemlerinin yapılması için bir cenaze nakil firması görevlendirir. Görevlendirilen firma yetkilisi tarafından cenazenin yakınları ile irtibat kurularak;

 1. a)

Alman ve Türk makamları nezdindeki işler süratle tamamlanır.

 1. b)

İslami usullere göre yıkanıp kefenlenir.

 1. c)

Uluslararası standartlara uygun tabuta konulur.

 1. d)

En kısa sürede uçakla, Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Malatya, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Konya, Samsun ve Trabzon havalimanlarından defnedileceği yere en yakın olanına gönderilir.

 1. e)

Havalimanından defin yerine kadar Türkiye Diyanet Vakfı’na ait cenaze aracı ile nakledilir.

       1. f )

Cenazenin naklinde yardımcı olması için önceden Merkezimize bildirilen yakın akrabalardan bir refakatçının gidiş-dönüş uçak bileti Türk Hava Yolları’nın ekonomi sınıfının o günkü tarifesi üzerinden karşılanır.

Yıllık Aidat ve Ödeme Yükümlülüğü

Üyeler, Derneğin üyelerine sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanabilmeleri için kendilerine bildirilen süre içerisinde yıllık aidatlarını ödemekle

yükümlüdürler. Vefat halinde yıllık aidat borcu bulunan üyeler ve aile fertleri hizmetlerden yararlanamazlar.


Cenazelerini Almanya ́da Toprağa Vermek Isteyenler

Ne Yapacaktır?

Cenazelerini Almanya ́da toprağa vermek isteyenler için de aynı yol takip edilir. Mezar yeri ücreti ve defin ile ilgili masraflar cenaze sahibi tarafından

ödenir.

 

Almanya Dışında Vefat Edenlerin Durumu

 1. a)

Üyelerin veya hizmetlerden yararlanma hakkına sahip aile fertlerinin Türkiye’de vefat etmeleri durumunda, cenaze sahipleri cenazelerini kendi imkânları ile defnederler. Bu durumda; vefat edenin üye numarası, pasaportunun Almanya oturum sayfasının fotokopisi, ölüm belgesi ( nüfus idaresinden alınan Formül C ) ve paranın havale edileceği banka bilgilerinin bir dilekçe ile 6 ay içerisinde Derneğe ulaştırılması halinde, vefat edenin eşine, eşi yoksa kanuni mirascılarından birisine 500,- Euro yardım yapılır.

 1. b)

Hac ve Umre ziyareti için Suudi Arabistan’a giden üyelerin veya hizmetlerden yararlanma hakkına sahip aile fertlerinin vefat etmeleri ve cenazenin orada defni halinde kanuni mirascılarına 500,- Euro yardım yapılır.

 1. c)

Üyelerin veya hizmetlerden yararlanma hakkına sahip aile fertlerinin Almanya veya Türkiye dışında vefatı halinde de, a) maddesindeki yol izlenir. Ancak, bu durumda, kanuni mirasçılarına yaptıkları masraflara karşılık 1500,- Euro yardım yapılır.

Alman Makamlarından Alınacak Yardımlar

Alman kurum ve kuruluşlarınca verilen ölüm yardım paralarının tamamı hak sahiplerine ait olup, konu ile ilgili işlemler de kendileri tarafından yürütülür.

Bilgi Verme Yükümlülüğü

Üye, kendisi ve hizmetlerden yararlanma hakkı olan aile fertlerinin, medeni halleri, yeni doğan çocukları, adresleri ve banka bilgileri ile ilgili her türlü değişiklikleri, en geç 15 gün içerisinde Derneğe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, iletişimsizlikten kaynaklanan aksamalardan doğacak hiçbir sorumluluk kabul edilmez.

We use cookies

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.